مراحل دادرسی مالیاتی ( اعتراض) و نمودار پژوهش خواهی در قانون مالیات های مستقیم

مراحل دادرسی مالیاتی ( اعتراض) و نمودار پژوهش خواهی در قانون مالیات های مستقیم

مراحل دادرسی مالیاتی ق م م یا مراحل دادرسی مالیاتی ( اعتراض ) در قانون مالیات های مستقیم همان مراحلی است که شما باید آن را طی کنید تا بتوانید نسبت به مالیات تعیین شده برای خود اعتراض ثبت نمایید و مراحل قانونی آن را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارید . ما در زیر نمودار مراحل پژوهش خواهی و دادرسی مالیاتی ( اعتراض ) در قانون مالیات های مستقیم را برای شما تهیه کردیم که می‌توانید با مطالعه آن اطلاعات خود را افزایش دهید و بتوانید بر اساس قانون حقوق خود را بدست آورید . اگر شما به دنیال یک مجموعه  حرفه ای و با تجربه می‌گردید که در زمینه امور مالیاتی شما را راهنمایی کند یا بتوانید امور دادرسی مالیاتی خود را به آن ها بسپارید ، این مجموعه آماده خدمت رسانی به شما خواهد بود.

مراحل دادرسی مالیاتی :

در ابتدای امر یک رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی صورت میپذیرد و یک برگ تشخیص مالیاتی  به فرد یا شرکت مورد نظر ابلاغ میگردد. حال میتواند به 2 صورت ادامه فرایند صورت پذیرد . یا نسبت به برگ تشخیص تمکین صورت میپذیرد یا اینکه نسبت به آن اعتراضی صورت خواهد پذیرفت . اگر تمکین صورت پذیرد مراحل به شرح زیر خواهد بود

مراحل دادرسی مالیاتی در صورت تمکین برگ تشخیص

 1. رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی
 2. تمکین به برگ تشخیص
 3. صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات
 4. پرداخت بدهی ظرف مدت 10 روز پس از پس از ابلاغ ( در صورت پرداخت پرونده مختومه میگردد )
 5. صدور برگ اجرائی وصول بدهی ظرف مدت 1 ماه ( در صورت پرداخت پرونده مختومه میگردد )
 6. وصول بدهی وجرائم از طریق عملیات اجرایی (در صورت پرداخت پرونده مختومه میگردد )
 7. اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 و صدور رای ( به مرحله 3 باز میگردد)

مراحل دادرسی مالیاتی در صورت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

 1. ارائه اظهار نامه و تسلیم اعتراض به  برگ تشخیص ظرف مدت 30 روز
 2. رسیدگی به اعتراض مودی با توجه به مدارک ارائه شده
 3. (در صورت پذیرش مرحله 2 ) توافق با رئیس امور مالیاتی ظرف مدت 30 روز
 4. صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات ( و مابقی مراحلی که در صورت تمکین به برگ تشخیص باید انجام بپذیرد )
 5. ( در صورت عدم پذیرش مرحله 2 ) ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
 6. صدور و ابلاغ رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی و اجرای قرار رسیدگی حسب مورد
 7. ( در صورت پذیرش ) صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات ( و مابقی مراحلی که در صورت تمکین به برگ تشخیص باید انجام بپذیرد )
 8. ( در صورت عدم پذیرش مرحله 6 ) اعتراض به رای هیات بدوی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ و پرداخت بدهی مالیاتی مورد قبول
 9. صدور و ابلاغ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از رسیدکی و اجرای قرار رسیدگی حسب مورد
 10. ( در صورت پذیرش ) صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات ( و مابقی مراحلی که در صورت تمکین به برگ تشخیص باید انجام بپذیرد )
 11. ( در صورت عدم پذیرش مرحله 9 ) اعتراض به رای هیات تجدید نر و موضوع ماده 251 مکرر
 12. صدور برگ اجرائی وصول بدهی ظرف مدت 1 ماه
 13. اعتراض به رای هیات تجدید نظر نزد دیوان عدالت اداری ظرف مدت 3 ماه
 14. ( پس از قبول اعتراض ) صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض و سپس صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات ( و مابقی مراحلی که در صورت تمکین به برگ تشخیص باید انجام بپذیرد )