تصویبنامه درخصوص اتصال سامانه خدمات سازمان تامین اجتماعی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تصویبنامه درخصوص اتصال سامانه خدمات سازمان تامین اجتماعی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات– سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه ۶/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۱۶۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ وزارت تعاون،کار و رفاه‌ اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و به منظور ایجاد نظام هماهنگ و سهولت در خدمت‌رسانی به مردم از‌طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات تصویب کرد:

۱- در راستای اجرای الکترونیکی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- و به ‌منظور تعیین میزان حق‌بیمه کارکنان شاغل، در مرحله پیش از انعقاد قراردادهای موضوعه، سازمان تأمین ‌اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این ‌تصویب‌­نامه، تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه خدمات غیر‌حضوری سازمان تأمین اجتماعی را به صورت الکترونیکی (‌وب‌سرویس) عملیاتی نماید. اقلام و جزییات نحوه تبادل اطلاعات مذکور طبق دستورالعملی است که توسط کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان تأمین اجتماعی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصویب و ابلاغ می­شود.

تبصره- کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مکلفند  طبق دستورالعمل مصوب، اطلاعات مورد نیاز را در سامانه مذکور درج نمایند.

۲- سازمان تأمین ‌اجتماعی مکلف است با بررسی مستنندات ارسالی و اطلاعات اعلام‌شده، ظرف هفت روز‌کاری میزان حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات را تعیین نموده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‌صورت پاسخ الکترونیک و برخط یا مکاتبه‌ای به واگذارنده ‌کار اعلام نماید.

۳- در مواردی ‌که در دوره اجرای عملیات و یا پس از خاتمه آن تغییراتی در تعهدات طرفین قرارداد و یا اسناد مبنای تعیین حق‌ بیمه ایجاد گردد، سازمان تأمین‌ اجتماعی به منظور حفظ حقوق کارکنان شاغل مکلف‌‌ است با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به تعیین و مطالبه حق‌ بیمه متعلق اقدام‌ نماید. در صورت تغییر در میزان حق بیمه، مقاطعه­کار حق رجوع به کارفرما (واگذارنده) را با اصلاح قرارداد خواهد‌ داشت.

۴- در راستای اولویت‌بخشی به ارتباطات الکترونیکی و توسعه کارآمد و اثر‌بخش خدمات الکترونیکی، سازمان تأمین ‌اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه ضمن همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق­ها نسبت به ایجاد بستر لازم در سامانه خدمات غیر‌حضوری سازمان تأمین ‌اجتماعی اقدام ‌‌نماید.

۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف نه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه زیرساخت‌های لازم جهت هوشمند سازی فرایند تعیین حق بیمه بدون دخالت عامل انسانی و برخط را ایجاد نماید.
فرایند تعیین حق بیمه موارد استثنا، از سوی سازمان تأمین اجتماعی به صورت کارشناسی انجام می­شود. مصادیق استثنا به تأیید کارگروهی متشکل از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) می­رسد.

۶- از تاریخ برقراری تبادل اطلاعات فی­مابین سامانه­های مذکور در ماده (۱) این تصویب­نامه، اقدامات الکترونیکی موضوع این تصویب­نامه با شرایط مقرر در سامانه مذکور جایگزین اقدامات غیر‌الکترونیکی می­گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور