تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات چیست؟

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات چیست؟

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی به جهت رونق کسب و کار، هر سال برای برخی از گروه‌های شغلی و یا صاحبان مشاغل تسهیلاتی در نظر می‌گیرد؛ به این صورت که هرگاه درآمد حاصل از فروش (کالا یا خدمات) برای این گروه در یک سال مالیاتی کمتر از سقف معین از سوی این سازمان باشد، از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌شود.

 

حدنصاب استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سقف معافیت برای عملکرد سال ۹۹، چهل و پنج برابر معافیت ماده ۸۴ ق.م.م (مالیات بر درآمد حقوق) خواهد بود. میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال ۹۹ برابر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود؛ از این رو حدنصاب درآمد برای استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰، برای عملکرد سال ۹۹ برابر با ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون) خواهد بود.

 

معافیت‌های مشمولین تبصره ماده ۱۰۰

صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰، در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارسال فرم استفاده از این تسهیلات اقدام نمایند، از انجام برخی تکالیف مالیاتی معاف هستند. این معافیت‌ها عبارتند از:

 • نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴
 • تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی

 

مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

مطابق قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد هر سال، تا ۳۱ خرداد ماه سال بعد خواهد بود.

به این ترتیب آخرین مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل و نیز فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، پایان روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

 

چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م هستند؟

 • تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم؛ در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۹۹، حداکثر ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م) باشد. این مودیان در صورتی که فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ تکمیل و ارسال نمایند، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

نکته: سازمان امور مالیاتی مشاغل را بر اساس میزان درآمد به سه گروه تقسیم نموده است؛ این گروه‌ها در نگهداری و ارائه اسناد و مدارک با یکدیگر متفاوت هستند.

 • صاحبان مشاغلی که دارای مجوز فعالیت هستند و بر اساس موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت، در سال ۹۸ از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی برخوردار بوده‌اند؛ در صورتی که در طول سال ۹۹ نیز ضوابط معافیت یا نرخ صفر برای آنها حاکم باشد.

 

مالیات مقطوع سال ۹۸ چگونه تعیین می‌شود؟

مالیات این دسته از صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۹۸ آنان و به صورت مقطوع تعیین می‌شود. این مالیات مقطوع به شرح جدول تعیین می‌گردد:

حداقل مالیات قطعی ۹۸ حداکثر مالیات قطعی ۹۸ میزان افزایش مالیات نسبت به عملکرد ۹۸
از ۰ تومان تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بدون افزایش
از ۳,۰۰۰,۰۰۱ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴% (۴ درصد)
از ۶,۰۰۰,۰۰۱ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸% (۸ درصد)
صاحبان مشاغل با مالیات قطعی بیش از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲% (دوازده درصد)

 
نکته: مودیانی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۹۹ بیشتر از ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد، مشمول جدول فوق نیستند؛ این دسته از مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات تعیین شده بر اساس مقررات هستند.

 

چگونه می‌توانیم از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنیم؟

گروه‌های شغلی مشمول استفاده از دستورالعمل ماده ۱۰۰ ق.م.م باید به ترتیب زیر اقدام نمایند:

 • مراجعه به سایت http://ntr.tax.gov.ir
 • تکمیل و ارسال فرم مربوط به مالیات مقطوع در اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی به عنوان آخرین اقدام قبل از پایان خرداد ماه

در حال حاضر متقاضیان استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م، تنها با تکمیل و ارسال فرم آنلاین رسید استفاده از تسهیلات موضوع تبصره ماده ۱۰۰، قادر به استفاده از تسهیلات مربوطه هستند.

نکته: در صورتی که مودی فرم درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ را قبل از پایان خرداد ماه تکمیل و ارسال ننماید؛ حتی با دارا بودن شرایط، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نخواهد بود؛ مالیات این گونه مودیان همانند سایرین محاسبه و مطالبه خواهد شد.

 

نکات مهم استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

 • صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع خود را تا ۱۴۰۰/۳/۳۱ به صورت یک‌جا ندارند؛ مالیات مقطوع تعیین شده، به صورت اقساط مساوی حداکثر تا ۵ ماه قابل پرداخت است. عدم پرداخت به موقع مالیات مقطوع یا اقساط تعیین شده در سررسید آنها، مشمول جرایم ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.
 • آن دسته از صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل که مالیات عملکرد سال قبل آنها به قطعیت نرسیده است؛ در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط، به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۹۸ مشمول این دستورالعمل خواهند بود.
  اما در صورتی که مالیات این مودیان در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد ۹۹ آنها نخواهد داشت.
 • پزشکانی که در عملکرد سال ۹۹ مشمول بند ح تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ بوده‌اند (کسر ۱۰% مبالغ پرداختی بیماران به عنوان علی‌الحساب مالیاتی)؛ میزان مالیات مقطوع پرداختی آنها معادل مبالغ جدول فوق یا مالیات مکسوره، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.
 • سازمان امور مالیاتی همه ساله به منظور حمایت از برخی صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک، تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را ابلاغ می‌دارد؛ به این ترتیب شرایط استفاده از معافیت‌های مالیاتی و یا مالیات مقطوع را اعلام می‌نماید.

به گزارش شهرآرانیوز، سازمان امور مالیاتی همه ساله به منظور حمایت از برخی صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک، تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را ابلاغ می‌دارد؛ به این ترتیب شرایط استفاده از معافیت‌های مالیاتی و یا مالیات مقطوع را اعلام می‌نماید. در این مقاله شرایط و شیوه بهره‌مندی از مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را برای شما عزیزان عنوان می‌کنیم. با ما همراه باشید.

 

 

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی به جهت رونق کسب و کار، هر سال برای برخی از گروه‌های شغلی و یا صاحبان مشاغل تسهیلاتی در نظر می‌گیرد؛ به این صورت که هرگاه درآمد حاصل از فروش (کالا یا خدمات) برای این گروه در یک سال مالیاتی کمتر از سقف معین از سوی این سازمان باشد، از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌شود.

 

حدنصاب استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سقف معافیت برای عملکرد سال ۹۹، چهل و پنج برابر معافیت ماده ۸۴ ق.م.م (مالیات بر درآمد حقوق) خواهد بود. میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال ۹۹ برابر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود؛ از این رو حدنصاب درآمد برای استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰، برای عملکرد سال ۹۹ برابر با ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون) خواهد بود.

 

معافیت‌های مشمولین تبصره ماده ۱۰۰

صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰، در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارسال فرم استفاده از این تسهیلات اقدام نمایند، از انجام برخی تکالیف مالیاتی معاف هستند. این معافیت‌ها عبارتند از:

 • نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴
 • تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی

 

مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

مطابق قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد هر سال، تا ۳۱ خرداد ماه سال بعد خواهد بود.

به این ترتیب آخرین مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل و نیز فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، پایان روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

 

چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م هستند؟

 • تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم؛ در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۹۹، حداکثر ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م) باشد. این مودیان در صورتی که فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ تکمیل و ارسال نمایند، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

نکته: سازمان امور مالیاتی مشاغل را بر اساس میزان درآمد به سه گروه تقسیم نموده است؛ این گروه‌ها در نگهداری و ارائه اسناد و مدارک با یکدیگر متفاوت هستند.

 

مالیات مقطوع سال ۹۸ چگونه تعیین می‌شود؟

مالیات این دسته از صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۹۸ آنان و به صورت مقطوع تعیین می‌شود. این مالیات مقطوع به شرح جدول تعیین می‌گردد:

حداقل مالیات قطعی ۹۸ حداکثر مالیات قطعی ۹۸ میزان افزایش مالیات نسبت به عملکرد ۹۸
از ۰ تومان تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بدون افزایش
از ۳,۰۰۰,۰۰۱ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴% (۴ درصد)
از ۶,۰۰۰,۰۰۱ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸% (۸ درصد)
صاحبان مشاغل با مالیات قطعی بیش از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲% (دوازده درصد)

 
نکته: مودیانی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۹۹ بیشتر از ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد، مشمول جدول فوق نیستند؛ این دسته از مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات تعیین شده بر اساس مقررات هستند.

 

چگونه می‌توانیم از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنیم؟

گروه‌های شغلی مشمول استفاده از دستورالعمل ماده ۱۰۰ ق.م.م باید به ترتیب زیر اقدام نمایند:

 • مراجعه به سایت http://ntr.tax.gov.ir
 • تکمیل و ارسال فرم مربوط به مالیات مقطوع در اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی به عنوان آخرین اقدام قبل از پایان خرداد ماه

در حال حاضر متقاضیان استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م، تنها با تکمیل و ارسال فرم آنلاین رسید استفاده از تسهیلات موضوع تبصره ماده ۱۰۰، قادر به استفاده از تسهیلات مربوطه هستند.

 

ماده 100 قانون مالیات مستقیم

فرم رسید استفاده از تسهیلات موضوع ماده ۱۰۰

نکته: در صورتی که مودی فرم درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ را قبل از پایان خرداد ماه تکمیل و ارسال ننماید؛ حتی با دارا بودن شرایط، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نخواهد بود؛ مالیات این گونه مودیان همانند سایرین محاسبه و مطالبه خواهد شد.

 

نکات مهم استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

 • صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع خود را تا ۱۴۰۰/۳/۳۱ به صورت یک‌جا ندارند؛ مالیات مقطوع تعیین شده، به صورت اقساط مساوی حداکثر تا ۵ ماه قابل پرداخت است. عدم پرداخت به موقع مالیات مقطوع یا اقساط تعیین شده در سررسید آنها، مشمول جرایم ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.
 • آن دسته از صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل که مالیات عملکرد سال قبل آنها به قطعیت نرسیده است؛ در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط، به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۹۸ مشمول این دستورالعمل خواهند بود.
  اما در صورتی که مالیات این مودیان در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد ۹۹ آنها نخواهد داشت.
 • پزشکانی که در عملکرد سال ۹۹ مشمول بند ح تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ بوده‌اند (کسر ۱۰% مبالغ پرداختی بیماران به عنوان علی‌الحساب مالیاتی)؛ میزان مالیات مقطوع پرداختی آنها معادل مبالغ جدول فوق یا مالیات مکسوره، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

 

کتمان درآمد

 • در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته‌ای که نشان دهد مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۹۹ بیش از مبلغ ابرازی در فرم سازمان امور مالیاتی است؛ در صورتی که مجموع درآمد مودی کمتر از ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد، مابه‌التفاوت مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه می‌شود.

نکته: مالیات قابل مطالبه برابر با مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی خواهد بود.

 • در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته‌ای که نشان دهد مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۹۹ بیش از مبلغ اعلام شده در فرم سازمان امور مالیاتی است؛ در صورتی که مجموع درآمد مودی بیشتر از ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد:

۱- مالیات بر اساس قانون محاسبه و مطالبه می‌شود.
۲- مودی مشمول جرایم تعیین شده به ویژه جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
۳- مودی امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها از جمله معافیت‌های موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م و نرخ صفر مالیاتی را از دست خواهد داد.

 

چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م نمی‌شوند؟

مودیانی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نیستند:
۱- مودی مشمول گروه اول باشند.

۲- به عنوان آخرین اقدام قبل از ۱۴۰۰/۳/۳۱، فرم درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را تکمیل ننموده باشند.

۳- فرم درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشند.
۴- صاحبان کسب و کارهایی که در زمره مشاغل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم قرار می‌گیرند: در صورتی که سال ۹۹ اولین سال فعالیت آنها باشد؛ باید تمامی تکالیف مالیاتی خود از جمله ارائه اظهارنامه عملکرد را در زمان مقرر انجام دهند.
۵- مودیانی که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ محل فعالیت خود را تغییر داده‌اند؛ این گونه افراد باید به عنوان مودی جدید ثبت نام نمایند؛ در نتیجه مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نخواهند بود.

تغییر محل فعالیت

۶- آن دسته از مودیان که مالیات عملکرد آنان با معافیت‌های مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م محاسبه شده یا در سال ۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند؛ ابتدا مالیات سال ۹۸ آنها بدون رعایت معافیت محاسبه و سپس مبنای افزایش مورد نظر قرار می‌گیرد.
۷- متقاضی استفاده از معافیت‌های مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م برای عملکرد سال ۹۹ باشند.
۸- کلیه صاحبان مشاغلی که در کنار فعالیت اصلی خود، از بانک مرکزی سکه خریداری کرده‌اند؛ در صورتی که سکه‌ها را طی سال ۹۹ دریافت نموده باشند، برای پرداخت مالیات سکه به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل‌های مالیات سکه اقدام نمایند.

نکته

صاحبان مشاغل باید بدانند: حتی اگر مشمول استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم باشند، اگر تراکنش‌های مشکوک داشته باشند، اسناد و مدارک فعالیت‌های اقتصادی‌شان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در صورت کتمان درآمد، جرایم سنگینی پیش روی آنها خواهد بود.